Van Startbaan naar garantiebaan bij Het Goed Zoetermeer

Van Startbaan naar garantiebaan bij Het Goed Zoetermeer

Het re-integratietraject Startbaan van Werkbedrijf De Binnenbaan is een leerwerkplek waar werkzoekenden werken aan hun werknemersvaardigheden en persoonlijke doelen. De Omkeer, waarin De Binnenbaan, Het Goed, Stichting Ecoware en Teamwerk samenwerken, biedt een leerwerkplek waar zij iedereen een kans geven op werk. 

De Startbaan is voor iedereen uit de participatiewet en duurt tussen de 6 en 26 weken. Het is een persoonlijk ontwikkeltraject waar werkzoekenden kunnen werken aan het opbouwen van arbeidsritme, opdoen van werkervaring en aanleren van vaardigheden. ‘We kijken waar iemand staat, wat heeft iemand nodig om de volgende stap te maken en wat zou dan die volgende stap zijn’, vertelt Diana Drent, coördinator Startbaan bij De Binnenbaan.

Richard Hiemstra, allround medewerker bij Het Goed Zoetermeer, was vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van Het Goed. Twee jaar geleden startte Richard bij de Startbaan en drie maanden later werd hij door De Binnenbaan gedetacheerd bij Het Goed. Richard: ‘De winkel was nog niet open en het pand helemaal leeg. Ik heb de winkel helemaal zien opbouwen en dat was een geweldige ervaring! In de eerste maanden heb ik verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo ging ik mee als bijrijder om goederen op te halen bij particulieren en bij andere filialen, hielp ik bij het lossen van goederen, verkopen van meubels en kassawerkzaamheden. Eigenlijk was ik gewoon allround!’
Leoni Wortel, werkregisseur/jobcoach bij De Binnenbaan:’ Het mooie aan Het Goed is dat kandidaten de ruimte krijgen om te onderzoeken welke werkzaamheden passend zijn en ook om nieuwe taken uit te proberen’. ‘Door nieuwe dingen te proberen, weet je waar jouw grenzen liggen’, vult Diana aan. 

Inmiddels heeft Richard zijn rijbewijs behaald en mag hij nu ook als chauffeur aan de slag. ‘Ik maak dan samen met twee bijrijders zo’n 12 ritten op een dag. Het transport vind ik ook het leukste om te doen en ik ben dan ook blij met de kans die ik via Everyday Heroes heb gekregen om mijn rijbewijs te halen’, vertelt Richard.

De samenwerking
In de samenwerking met Het Goed zijn de trajectbegeleider Startbaan en werkregisseur/jobcoach nauw betrokken in het ontwikkelingsproces van de medewerkers. ‘Ik kom hier twee keer per week op de werkvloer. Ik neem dan de medewerkers door met de filiaalleider en heb ontwikkelgesprekken met de medewerkers. Op deze manier houd ik de persoonlijke leerdoelen in het vizier, zodat iemand ook daadwerkelijk een stap in zijn ontwikkelproces kan maken’, legt Leoni uit. 

Leoni is voor de medewerkers in de Startbaan en gedetacheerden een bekend gezicht in de begeleiding. Richard: ‘Ik heb vooral geleerd om door te zetten, ook als het even niet lukt. Het er met mijn jobcoach over hebben en dan de draad weer oppakken en doorgaan. De gesprekken met Leoni hebben mij dan ook echt goed gedaan, maar ook de gesprekken met de vaste aanspreekpunten bij Het Goed hebben daarbij geholpen’. 

De toekomst voor Richard
Richard is gestart met een indicatie beschut werk en gaat volgend jaar over naar een garantiebaan. 
Diana: ‘Het is voor Richard goed geweest om te beginnen met die extra bescherming. Hij heeft positieve dingen kunnen oppakken, geëxperimenteerd met verschillende taken en kunnen kijken waar zijn grenzen liggen. Wij gunnen jou ook die garantiebaan!’ Vanaf januari komt Richard in dienst bij Het Goed en dat voelt goed: ‘Ik zie het als een waardering voor mijn inzet en ik ga elke dag met plezier naar mijn werk’. ‘De begeleiding van Het Goed geeft hem ook het vertrouwen, ze geloven in hem. Richard gaat een mooie toekomst tegemoet met een mooie baan in de logistiek’, vult Leoni aan. 

Wat Richard andere deelnemers aan de Startbaan mee wil geven: ‘Vooral doorzetten en blijf in gesprek met je werkregisseur/jobcoach. Pak deze kans met beide handen aan!’