Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bij De Binnenbaan staat veilig en gezond werken voorop. Iedereen gaat respectvol met elkaar om, heeft oog voor elkaar en herkent en erkent elkaars grenzen. Iedereen mag grenzen aangeven en mag er van uit gaan dat anderen daar niet over heen gaan.  
Wanneer medewerkers hun werkplek als niet prettig of onveilig ervaren door ongewenst gedrag van collega’s en/of leidinggevenden, dan kan een beroep gedaan worden op onze vertrouwenspersoon. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.  
 
De vertrouwenspersoon:
•    Biedt een luisterend oor en begeleidt bij het vinden van oplossingen;
•    Signaleert ongewenste omgangsvormen en adviseert het management;
•    Geeft voorlichting over ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon van De Binnenbaan is Anita Hellemons. Zij is te bereiken via: 06-81285918 of per mail via vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl.  

Wilt u meer weten over wat een vertrouwenspersoon allemaal kan betekenen? Bekijk dan hier de video: