Intensieve begeleiding en coaching

Gemeenten

De Binnenbaan organiseert werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij in opdracht van en in samenwerking met gemeenten uit de regio Zoetermeer. De Binnenbaan is dé uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. Wij ontwikkelen trajecten om kandidaten in een veilige en vertrouwde werkomgeving naar werk te begeleiden.

Intensieve begeleiding en coaching

De Binnenbaan biedt intensieve begeleiding en coaching. Zo krijgen we inzicht in iemands talenten. De Binnenbaan is er voor iedereen: of je nu vanuit je huidige baan op zoek bent naar een nieuwe baan, of als je extra begeleiding nodig hebt omdat je bijvoorbeeld nog niet zo lang in Nederland bent, langere tijd niet hebt gewerkt of een arbeidsbeperking hebt. Wij verkorten de weg naar werk!

Bij De Binnenbaan ontwikkelen we trajecten op maat. Gedurende de verschillende trajecten staat de ontwikkeling van de kandidaat centraal. Hij of zij wordt gecoacht op persoonlijke en werknemersvaardigheden. De Binnenbaan biedt verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat. Van trainingen, coaching en re-integratietrajecten tot matching op werk.

'De Binnenbaan biedt elke kandidaat de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.'

Gemeenten kunnen re-integratietrajecten bij De Binnenbaan inkopen. Onze specialisten kunnen een traject op maat maken waarin we kijken naar wat er in iemands vermogen ligt op het gebied van werk. Dit doen we met ervaren coaches en trainers en voorlieden op een werkplek. Wij werken intensief samen met scholen, gemeenten en ondernemers om alle kandidaten zo goed mogen te ontwikkelen en begeleiden.

De kracht van De Binnenbaan

  • Dubbele klantbenadering - De Binnenbaan begeleidt en ontwikkelt kandidaten om een stap naar werk te zetten. Tegelijkertijd werken de accountmanagers van De Binnenbaan integraal samen in het regionale WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC). Hierdoor is het WSP ZHC het aanspreekpunt voor werkgevers. In het WSP ZHC ondersteunt De Binnenbaan ondernemers met brede personeelsvraagstukken: denk hierbij aan het matchen van kandidaten op vacatures, het uitbesteden van werk, advies over en invulling geven aan SROI, regelingen en subsidies.
  • Kennis en ervaring met een brede doelgroep. Wij hebben ervaring in de begeleiding en ontwikkeling van werkzoekenden, re-integranten en mensen met een arbeidsbeperking.
  • De Binnenbaan biedt een breed dienstverleningspallet aan. Denk hierbij aan groepsdetacheringen op locatie van een werkgever, re-integratietrajecten, trainingen, intensieve begeleiding en werkgeversdienstverlening.
  • De Binnenbaan is er voor iedereen die hulp zoekt bij het vinden van werk. Of je nu wel of geen afstand tot de arbeidsmarkt hebt: Iedereen is welkom.
  • De Binnenbaan is een ondernemer onder de ondernemers. We zijn flexibel en kunnen ons snel aanpassen aan veranderende wensen en behoeften van werkgevers in een nog sneller veranderende arbeidsmarkt.
  • Bij De Binnenbaan geloven we in de waarde van werk. Dat betekent dat we ons richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van kandidaten op de lange termijn.
  • De Binnenbaan investeert in lange termijn relaties met onze partners: ondernemers, scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zo realiseren we met elkaar oplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt.
  • De Binnenbaan is een partner in de regio die zo lokaal mogelijk en zichtbaar opereert. Wij beschikken over een groot netwerk en hebben daardoor veel kennis en kunde van de lokale arbeidsmarkt.

Meer over de binnenbaan