Social Return

Social Return en Erkend Sociaal Ondernemen

Door Social Return werkt u als opdrachtnemer samen met de gemeente om arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen te verhogen. Dit kan onder andere door het bieden van werk of een stageplek.  In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal wordt de invulling van social return aan de hand van de bouwblokkenmethode beoordeeld. De bouwblokkenmethode is een manier om waarde toe te kennen aan de Social Return inspanningen. De gemeente kan sociaal inkopen toevoegen als bouwblok/mogelijkheid tot invulling van de opdrachtnemer. Dit doet de gemeente om sociaal ondernemerschap te stimuleren en komt daarmee ten goede aan de doelgroep of andere maatschappelijke doelen. Als opdrachtgever kunt u zelf een pakket samenstellen met de bouwblokkenmethode, die uiteindelijk een fictieve waarde representeren van uw Social Return verplichting.   

Erkende sociaal ondernemers

Hier  vindt u een overzicht van sociaal ondernemers die door de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal geaccepteerd zijn. U mag bij hen (sociaal) inkopen om hiermee te voldoen aan uw Social Return-verplichting. Naast de gemeenten uit deze arbeidsmarktregio, zijn deze sociale ondernemers in totaal door 27 gemeenten geaccepteerd. 

Sociaal ondernemen iets voor u?

Om in aanmerking te komen voor het erkend sociaal ondernemerschap moet u voldoen aan de volgende eisen:

1. Het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 2.82 van de Aanbestedingswet: 

  • Minimaal 30% van het personeelsbestand valt onder de banenafspraak of kansarmen. 
  • De maatschappelijke missie staat voorop. Dat betekent dat er aandacht is voor een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.

2. Het bedrijf kan aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit commerciële activiteiten (de verkoop van  producten en/of  diensten).

Komt u in aanmerking? Lees dan hier de  voorwaarden.  

Meer weten?

Heeft u vragen over Social Return? Of over het erkend sociaal ondernemerschap? Neem dan contact op met de projectleider Social Return Vinod Bandhoe via sroi@debinnenbaan.nl of via 06-18533983