Toekenning subsidie Stap voor Stap: van dagbesteding naar beschut werk

Toekenning subsidie Stap voor Stap: van dagbesteding naar beschut werk

Instituut Gak* heeft de subsidie ‘Stap voor Stap’ aan Werkbedrijf De Binnenbaan in samenwerking met Teamwerk toegekend voor het project simpel switchen. 

Subsidie Stap voor Stap

Meedoen op de arbeidsmarkt draagt bij aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, ontwikkeling en identiteit. Voor sommige deelnemers van dagbesteding met ontwikkelingsmogelijkheden, is het lastig een stap verder te komen. Dit heeft diverse redenen. Een belangrijke reden is de onduidelijkheid en daarmee onzekerheid, van bijvoorbeeld de financiële consequenties. En wat als het (beschut) werk niet blijkt te passen en een (tijdelijke) stap terug nodig is. Simpel switchen blijkt in de praktijk nog niet altijd zo simpel en deze subsidie wil daar verandering in brengen. 

Om mensen in de dagbesteding hierbij te ondersteunen, is Instituut Gak in 2022 met het landelijke programma Stap voor stap: van dagbesteding naar (beschut) werk gestart. Aan dagbestedingsaanbieders wordt in samenwerking met gemeenten, sociaal ontwikkelbedrijven en lokale werkgevers de mogelijkheid geboden om, bijvoorbeeld met gebruikmaking van Simpel Switchen, mensen vanuit de dagbesteding flexibele kansen (terugvallen mag) te bieden op een vervolgstap richting (beschut) werk (waarbij terugkeer altijd mogelijk is).

Voor wie is het programma bedoeld?

Specifiek richten wij ons op mensen in de dagbesteding die een stap willen en kunnen zetten naar (beschut) werk, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om, al dan niet tijdelijk, terug te gaan naar de dagbesteding. In principe gaan we ervan uit dat de deelnemers een indicatie dagbesteding hebben vanuit de WMO of WLZ. 

Wat gaat De Binnenbaan doen met de subsidie?

Deze subsidie biedt De Binnenbaan de mogelijkheid om samen met Teamwerk extra in te zetten op simpel switchen. Hierdoor is ruimte voor extra focus op kandidaten die gebaat zijn bij het zetten van een stap terug of een stap vooruit. Met dit project en deze subsidie zetten we in op ontwikkeling met daarbij de kans op inkomensverbetering voor kandidaten.

We gaan aan de slag met in ieder geval 5 kandidaten zodat we in de praktijk kunnen ervaren wat er voor nodig is om te switchen. Als Binnenbaan nemen we ook deel aan 4 kennis- en intervisiebijeenkomsten van Stichting GAK, waarin we onze eigen ervaringen met andere partijen die dezelfde subsidie toegewezen hebben gekregen delen.


*Instituut Gak is een vermogensfonds dat een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten.