Denken in mogelijkheden: een win-win situatie voor werkgever en werknemer

Denken in mogelijkheden: een win-win situatie voor werkgever en werknemer

Wanneer je vertrekt vanuit je moederland om een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land met een andere taal en een andere cultuur kun je je best onthand voelen. Des te belangrijker is het om niet te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden: wat kan er wel? Dit zelfde geldt voor de instanties waar je als immigrant terecht komt. Dit is precies wat het verhaal van Abdullatif tot een succesverhaal maakt. 

Wanneer Abdullatif in 2016 uit Syrië naar Nederland komt spreekt hij de taal niet en kent hij de Nederlandse cultuur niet. Hij begint aan zijn inburgeringstraject én vindt op eigen kracht een parttime baan bij een Arabische bakkerij. 

Talenten ontdekken: waar zit je kracht? 
Twee jaar later komt Abdullatif via de Gemeente Zoetermeer onder de vleugels van Jessica Groen, werkregisseur bij Werkbedrijf De Binnenbaan. Jessica: “Abdullatif wilde elke vorm van werk aanpakken. Hij had geen beeld bij zijn carrièredoel of van zijn competenties en talenten. Eén van de taken van een werkregisseur is het coachen van de kandidaten, zodat zij hier meer inzicht in krijgen”. Door de coachingssessies komt Abdullatif er achter dat het verkopen van producten hem niet ligt. In overleg met de bakkerij heeft hij zijn werkzaamheden kunnen uitbreiden met administratieve taken. 
De jaren erna ‘proeft’ Abdullatif, met behulp van zijn werkregisseur en de accountmanagers van De Binnenbaan, van verschillende werkplekken. Ook volgt hij sollicitatietrainingen aan de Werkacademie. De werkcultuur in Nederland is over het algemeen heel anders dan in Syrië. Door de verschillende trajecten leert Abdullatif wat er van hem wordt verwacht én wat hij kan verwachten, maar ook wat zijn eigen kwaliteiten zijn en waar zijn kracht ligt. Met de tijd groeit zijn zelfvertrouwen. “Abdullatif heeft een goed cijfermatig inzicht en een grote portie geduld, naast dat hij sociaal en vriendelijk is. Hij vindt het belangrijk om goede dienstverlening te verlenen aan een ander”, vertelt Jessica.    
Al deze kwaliteiten komen perfect van pas bij de vacature die Ivy Israel, accountmanager bij De Binnenbaan, eind 2020 intern aan de werkregisseurs stuurt. Het gaat om een interne opleiding tot junior telecommonteur bij Talent4Service, arbeidsintermediar voor banen in de techniek. Abdullatif was meteen enthousiast. Abdullatif’: “Ik zag direct de toekomstmogelijkheden voor mij, maar toch werd ik ook onzeker. Ik had drie grote uitdagingen. De eerste was de taal en de tweede dat ik niet mijn hele leven in de technische sector heb gewerkt. Ik heb economie gestudeerd in Syrië en heb mijn hele leven als accountant gewerkt. De derde uitdaging was het slagen voor de examens en de theoretische en praktische training. De voorwaarde was dat je score niet minder mocht zijn dan 80%.”
Tijdens de coachingssessies met Jessica wordt Abdullatif gemotiveerd en geënthousiasmeerd en gaan ze aan de slag met leren omdenken: Hoe kun je anders naar je tekortkomingen kijken en ze juist als kracht zien? Abdullatif: “Met de steun van Jessica had ik vertrouwen dat het mij zou gaan lukken. En het is prettig om te weten dat er andere opties zijn als dit niet zou lukken”. De goede begeleiding geeft Abdullatif veel vertrouwen. Dit resulteert er in dat Abdullatif als één van de top kandidaten geselecteerd is voor de opleiding. 

Opleidingstraject 
Op 8 februari 2021 start Abdullatif met het dertien weken durende opleidingstraject bij Talent4Service. Jessica: “Ook tijdens zijn opleiding gaat de begeleiding door. Hij kreeg een coach vanuit Talent4Service, Rob de Leeuw. Wij hielden beiden intensief contact met Abdullatif. Variërend van een WhatsAppberichtje om te vragen hoe het gaat tot coachingsgesprekken” 
Tijdens de selectieprocedure had Abdullatif al aangegeven onzeker te zijn over zijn beheersing van de Nederlandse taal en dan met name het vakjargon. Hij krijgt om die reden online 1-op-1 taallessen als voorbereiding op zijn examen, maar naarmate de examendatum dichterbij komt wordt hij nerveuzer. Wat blijkt; de taaltrainer heeft een Brabants accent. Voor iemand die net Nederlands heeft geleerd is dat ontzettend lastig te verstaan.
Gelukkig hebben Jessica en Abdullatif inmiddels zo’n goede vertrouwensband opgebouwd dat hij dit durft aan te geven. Abdullatif: “Voorheen zou ik zelf zijn blijven tobben”. Jessica bespreekt het direct met Rob, die alles op alles heeft gezet om Abdullatif de mogelijkheid te geven om extra opleidingslessen te volgen in een andere groep van Talent4service. Dit keer gegeven door een trainer zonder accent. 
“Ik heb het gehaald!” roept Abdullatif door de telefoon naar Jessica als hij geslaagd is. 

Leren door participeren  
Tijdens het opleidingstraject loopt Abdullatif stage. Abdullatif. “Dat is best spannend want nu kom je ook echt bij de Nederlanders thuis” vertelt Abdullatif. Hij kan gelukkig altijd met Jessica sparren over dingen waar hij tegenaan loopt: hoe moet je je in bepaalde situaties gedragen en wat kun je het beste antwoorden. Hoe het in Nederland werkt leer je pas echt in de praktijk. 
Hier bedenkt Abdullatif wat slims op. Tijdens zijn werk heeft hij een tablet bij zich om steekproefsgewijs de klanttevredenheid te testen. Hij gaat echter een stap verder en zet dit onderzoek na elke afspraak in, zo kan hij zijn voortgang en verbeterpunten zelf heel goed in de gaten houden. 

Samenwerking opzoeken
De adequate samenwerking tussen De Binnenbaan en Talent4Service én het vertrouwen van Adbullatif in zijn coaches, maar ook zijn doorzettingsvermogen en inventiviteit is de sleutel tot succes. Inmiddels is hij alweer een halfjaar aan het werk bij Vodafone Ziggo als Internet Technician. Abdullatif: “Twee dagen geleden (eind november) liep het eerste contract af en kreeg ik een nieuw contract voor nog eens zes maanden. Ik ben heel blij want na negen spannende en vermoeiende maanden heb ik nu een goede baan bij één van de belangrijkste bedrijven van Nederland. Hartelijk bedankt Talent4service en De binnenbaan dat jullie mij altijd helpen.” 

Het artikel is ook geplaats op de website van het Zoetermeers Dagblad