Feestelijke start eerste groep deelnemers Module Arbeidsmarkt en Participatie

Feestelijke start eerste groep deelnemers Module Arbeidsmarkt en Participatie

Op 11 oktober is de eerste groep Zoetermeerse inburgeraars gestart met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Reden voor wethouder Ingeborg Ter Laak (inburgering en asielbeleid) en wethouder Bouke Velzen (sociale zaken en inkomen) om kennis te maken met de 12 deelnemers.

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten inburgeraars binnen drie jaar de nieuw ontwikkelde Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. Het doel hiervan is om hen kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Samenwerking met Werkbedrijf De Binnenbaan

De gemeente Zoetermeer werkt voor de uitvoering van de MAP samen met Werkbedrijf De Binnenbaan. Deelnemers aan de MAP volgen 4 weken lang, 3 uur per week training bij het Trainingscentrum van Werkbedrijf De Binnenbaan. Tijdens de trainingen komen de volgende acht thema’s aan bod: beroepsoriëntatie, werknemerscompetenties, realistisch beroepsbeeld, beroepskansen, beroepscompetenties verwerven, netwerk opbouwen, werk vinden en werkcultuur. Daarnaast werken de deelnemers 40 uur bij een bedrijf in de regio. Werkbedrijf De Binnenbaan zorgt in samenwerking met werkgevers voor een passende werkplek in een kansrijke sector, zoals: de groenvoorziening, productie en logistiek, facilitair, horeca of de zorg.

Kansen vergroten door MAP

De MAP draagt bij aan een snellere en betere inburgering van deelnemers. Doordat zij intensief training volgen over de Nederlandse arbeidsmarkt en hier zelf 40 uur in participeren, krijgen zij een realistisch beeld van de arbeidsmarkt en hun eigen kansen en mogelijkheden. Daarnaast leren zij de Nederlandse taal sneller spreken, doordat zij samenwerken met Nederlandstalige collega’s op de werkvloer. 

Eerste kennismaking

Tijdens de eerste kennismaking op 11 oktober, hebben wethouder Velzen en wethouder Ter Laak deelgenomen aan een kennismakingsspel om de 12 deelnemers te leren kennen en succes te wensen met de MAP.