De Binnenbaan in Mijn Zaak

De Binnenbaan in Mijn Zaak

In mei verscheen een artikel over De Binnenbaan in 'Mijn Zaak'

De Binnenbaan organiseert werk voor mensen

Werk doet iets met mensen. Iemand maakt onderdeel uit van een team, doet nieuwe sociale contacten op en krijgt voldoening van een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij. Werk is zo veel meer dan inkomen. Maar lang niet iedereen is klaar voor de arbeidsmarkt. Werkbedrijf De Binnenbaan helpt mensen aan een passende werkplek. Door juist dát steuntje in de rug te geven dat iemand nodig heeft.

Dat steuntje kan een training in sociale vaardigheden zijn, een jobcoach, een sollicitatiecursus of een leerwerkplek. Bij De Binnenbaan geloven ze namelijk dat iedereen - met wat begeleiding - op zijn of haar niveau kan werken. Daarom helpen ze kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt zich te ontwikkelen en zoeken ze een match met werkgevers voor een passende werkplek.

VOOR WIE?

Mensen die bij De Binnenbaan aankloppen, hebben uiteenlopende achtergronden. Sommigen hebben werkervaring maar zijn hun baan - bijvoorbeeld administratief werk - kwijtgeraakt door automatiseringsprocessen. Anderen hebben een licht verstandelijke beperking en zijn op zoek naar een passende, betaalde baan. Niet iedereen weet goed wat zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt zijn. De Binnenbaan helpt deze werkzoekenden in hun ontwikkeling op weg naar werk.

MET BEGELEIDING LEREN WERKEN

Elk traject start met een goed gesprek. De werkregisseurs van De Binnenbaan kijken naar de mens die tegenover hen zit en wat het beste bij hen past. Ze vragen door naar wat iemand kan en bovenal wíl. Zeker als iemand langere tijd niet heeft gewerkt, kan de drempel naar werk of ‘meedoen’ heel hoog zijn. De veiligheid van een uitkering en van je eigen sociale netwerk vallen weg, opeens moet je hele dagen naar het werk en omgaan met mensen die je niet kent. De werkregisseurs halen die druk eraf, laten kandidaten bijvoorbeeld eerst wennen via een werk-ervaringsplek. In fases wordt gekeken of iemand klaar is voor werk. En daarbij zetten ze in wat nodig is om iemand weer onafhankelijk te maken: een empowerment training om het zelfvertrouwen op te bouwen, hulpverlening vanuit de gemeente bij schulden of een jobcoach die je eraan herinnert dat op tijd komen belangrijk is als je een baan hebt.

ZONDER CV AAN DE SLAG!

De Binnenbaan probeert op een innovatieve manier mensen aan een passende baan te helpen. Als uit het intakegesprek blijkt dat kandidaten voldoende zelfredzaam zijn, kijken ze welk werk geschikt is voor de werkzoekende. De accountmanagers van het WerkgeversServicepunt organiseren dan een rondleiding bij eenwerkgever, bijvoorbeeld bij een hovenier als een kandidaat heeft aangegeven graag buiten te willen werken. Als kandidaat én werkgever enthousiast zijn, kan er gestart worden. Recentelijk is De Binnenbaan gestart met ‘Direct werk’. Dat is een aanpak waarbij kandidaten aan de slag gaan bij een werkgever zonder te solliciteren en zonder cv. Zo wordt er niet naar het verleden van een kandidaat gekeken, of naar een papiertje, maar wordt er praktisch ingezet op wat een kandidaat wél kan. De Binnenbaan kent immers de talenten van de werkzoekenden en kent de werkgevers door en door.

ADVISEREN

De Binnenbaan werkt vanuit het team accountmanagers van het WerkgeversServicepunt intensief samen met werkgevers. Om werk te vinden voor de kandidaten, maar ook om werkgevers te adviseren over inclusief ondernemen. Kandidaten van De Binnenbaan kunnen een prima oplossing zijn voor personele uitdagingen die een werkgever heeft. Daarbij gaat De Binnenbaan creatief te werk. Zo kon onlangs een kandidaat met een taalachterstand aan de slag bij een fastfoodrestaurant door een simpele aanpassing in het werkproces. In samenspraak met de werkgever zijn de  geschreven werkinstructies vervangen door stickers met een kleurtje. Als er een hamburger met kaas moet worden gemaakt, dan wordt dat duidelijk via een gele sticker die correspondeert met de gele sticker op de bak met kaas. Een goede oplossing voor werkgever én kandidaat. De toegevoegde waarde van De Binnenbaan zit ‘m in het feit dat wij door ontwikkeling van mensen en het inzetten op talenten het beste in mensen naar boven kunnen halen. Iemand een kans geven is mooi, maar iemand zien groeien en zien dat hij het ook kan, is prachtig.