Werkgevers en werkzoekenden duurzaam verbinden

Werkgevers

Werkbedrijf De Binnenbaan is dé publieke dienstverlener voor ondernemers met arbeidsmarktvraagstukken uit de regio Zoetermeer. Wij adviseren u over sociaal ondernemen en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Ook ondersteunen wij bij de invulling van social return on investment (SROI). De accountmanagers van De Binnenbaan werken samen met partners in het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal. Wij zijn dus een netwerkorganisatie met veel kennis van de arbeidsmarkt en de regio. Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij de uitvoeringsorganisatie voor het SEBO keurmerk. SEBO keurmerkhouders, zijn maatschappelijk economisch betrokken ondernemers. Wist u dat wij al met meer dan 80 werkgevers intensief samenwerken? Ook u kunnen wij dus informeren en adviseren over onze mogelijkheden. Heeft u een vacature openstaan? Heeft u interesse in een groepsdetachering? Wilt u uw bedrijfsprocessen onder de loep laten nemen? Wilt u participeren in 1 van de bedrijfsscholen? Of Wilt u weten welke mogelijkheden uw werkplek biedt voor mensen vanuit de Banenafspraak? Wij zijn uw partner en helpen u graag!

SEBO

Werkbedrijf De Binnenbaan is een netwerkorganisatie en wij werken samen met ondernemers om iedereen een kans te bieden op werk. De gemeente Zoetermeer waardeert de samenwerking met ondernemers en daarom is het SEBO keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Werkbedrijf De Binnenbaan voert dit namens de gemeente Zoetermeer uit. Een SEBO-keurmerk biedt u als ondernemer verschillende voordelen:

 • Wij bieden u een podium en een groot netwerk van andere sociale ondernemers;
 • Ondernemers met een SEBO-keurmerk gunnen elkaar opdrachten;
 • U krijgt erkenning voor uw sociale activiteiten;
 • U komt op de inkooplijst van de gemeente Zoetermeer en van De Binnenbaan;
 • U heeft een streepje voor op bedrijven bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen;
 • U krijgt toegang tot evenementen en kennissessies speciaal georganiseerd voor- en door SEBO-leden.

Natuurlijk komt u niet zomaar in aanmerking voor het keurmerk. Hier moet u ook iets voor doen. Alle SEBO-leden onderscheiden zich door de volgende activiteiten:

 • Ze zetten zich in voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
 • Het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel;
 • Het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer;
 • Het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen;
 • Samenwerking zoeken met andere partijen bijvoorbeeld met de gemeente of het onderwijs.

Heeft u vragen over of interesse in het SEBO keurmerk? Neem dan contact op met Majka van Veen, via 06-25716564 of m.vanveen@debinnenbaan.nl of met Paul van der Burg, via 06-46847115 of p.vanderburg@debinnenbaan.nl. Wilt u het keurmerk aanvragen? Dat kan hier.

 

 

 

SEBO keurmerkhouders

Groepsdetachering op locatie

Wij kunnen (een deel van) uw productieproces uit handen nemen. Dit doen wij door met een groep medewerkers onder continue begeleiding van een voorman van De Binnenbaan werkzaamheden te verrichten. Dit gebeurt bij u op locatie. Kiest u voor deze vorm van sociaal ondernemen? Dan wordt u door ons volledig ontzorgd. De werkleider op locatie is verantwoordelijk voor alle operationele zaken en is tevens uw aanspreekpunt.

Uiteraard maken we heldere afspraken over de aard van het werk en het aantal medewerkers of uren dat nodig is om het werk te doen. Afhankelijk van de opdracht, maken we afspraken over het tarief per gewerkt uur of opdracht. Dat geldt ook voor de duur van de groepsdetachering en de grootte van de groep. Er is veel mogelijk: we hebben groepen aan het werk van 10 tot wel 40 medewerkers.

Heeft u werk voor een kleinere groep medewerkers? Ook dan kunnen wij u helpen. De medewerkers nemen dan deel aan uw productieproces en worden door u begeleid op de werkvloer. Uiteraard hebben deze medewerkers een werkregisseur die de medewerkers coacht en die u ook kunnen helpen met de begeleiding van uw medewerkers. Wilt u weten of uw bedrijf of bedrijfsproces gebaat is bij een groepsdetachering vanuit De Binnenbaan? Neem dan contact op met Fransje Dofferhoff via 06-14324813 of via f.dofferhoff@debinnenbaan.nl.

Individuele vacatures

Heeft u een openstaande vacature en wilt u tegelijkertijd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Denk dan aan De Binnenbaan, want wij kunnen u helpen. Wij begeleiden en ontwikkelen gemotiveerde werkzoekenden en kunnen u met hen in contact brengen. Maken wij de match? Uw accountmanager kan u informeren over subsidiemogelijkheden en andere regelingen. De werkregisseur van de kandidaat zal zowel u als de kandidaat begeleiden en coachen. Heeft u een vacature of wilt u de mogelijkheden voor toekomstige vacatures bespreken? Neem dan contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Bedrijfsscholen

Werkbedrijf De Binnenbaan ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio verschillende bedrijfsscholen. Ons doel is om opleidingen samen te stellen waarbij leerlingen worden opgeleid tot uitoefenaars van één van de beroepen binnen de kanssectoren. Inmiddels zijn er al verschillende opleidingen opgericht. Leerlingen worden in BBL-vorm opgeleid tot bijvoorbeeld a (assistent) groenvoorziening of logistiek medewerker. In januari start ook de Thuiszorg Leerweg. Wilt u meedenken of participeren in een bedrijfsschool en zo bijdragen aan geschoold personeel in uw sector met een opleiding op maat? Neem contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Social Return en Erkend Sociaal Ondernemen

Door Social Return werkt u als opdrachtnemer samen met de gemeente om arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen te verhogen. Dit kan onder andere door het bieden van werk of een stageplek.  In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal wordt de invulling van social return aan de hand van de bouwblokkenmethode beoordeeld. De bouwblokkenmethode is een manier om waarde toe te kennen aan de Social Return inspanningen. De gemeente kan sociaal inkopen toevoegen als bouwblok/mogelijkheid tot invulling van de opdrachtnemer. Dit doet de gemeente om sociaal ondernemerschap te stimuleren en komt daarmee ten goede aan de doelgroep of andere maatschappelijke doelen. Als opdrachtgever kunt u zelf een pakket samenstellen met de Bouwblokkenmethode, die uiteindelijk een fictieve waarde representeren van uw Social Return verplichting. Lees hier de Toelichting inkoop bij een erkend sociaal ondernemer en Social Return .

 

Erkende sociaal ondernemers

Hier  vindt u een overzicht van sociaal ondernemers die door de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal geaccepteerd zijn. U mag bij hen (sociaal) inkopen om hiermee te voldoen aan uw Social Return-verplichting. Naast de gemeenten uit deze arbeidsmarktregio, zijn deze sociale ondernemers in totaal door 27 gemeenten geaccepteerd.  

 

Sociaal ondernemen iets voor u?

Om in aanmerking te komen voor het erkend sociaal ondernemerschap moet u voldoen aan de volgende eisen:

 1.  Het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 2.82 van de Aanbestedingswet: 
 • Minimaal 30% van het personeelsbestand valt onder de banenafspraak of kansarmen; 
 • De maatschappelijke missie staat voorop. Dat betekent dat er aandacht is voor een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid;

      2. Het bedrijf kan aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit commerciële activiteiten (de verkoop van producten en/of  diensten).

Komt u in aanmerking? Lees dan hier Voorwaarden voor erkenning sociaal ondernemers arbeidsparticipatie
Heeft u vragen over Social Return? Of over het erkend sociaal ondernemerschap? Neem dan contact met ons op: Majka van Veen via 06-25716564 of via m.vanveen@debinnenbaan.nl.
    

Banenafspraak

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met werkgevers dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra banen bij de overheid, de zogenaamde banenafspraak. Bij De Binnenbaan werken we samen met ondernemers aan deze doelstelling. Zo ontwikkelen, begeleiden en matchen kandidaten met een arbeidsbeperking naar werk. Wanneer iemand niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kan iemand worden ingeschreven in het doelgroepregister. Als iemand in het doelgroepregister staat komt deze in aanmerking voor een zogeheten garantiebaan. Wanneer een werkgever een kandidaat plaatst uit het doelgroepenregister, biedt hij een garantiebaan aan en neemt hij deel aan de banenafspraak. Wilt u weten of uw organisatie een werkplek kan bieden voor iemand uit het doelgroepregister? En spreekt deze vorm van sociaal ondernemen u aan? Neem dan contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Interesse? Neem contact op!

Heeft u een vraag of wilt u eens sparren over wat er bij u mogelijk is? Neem dan contact op met een accountmanager van werkbedrijf De Binnenbaan. Onze accountmanagers werken regionaal samen in het WerkgeversServicepunt Zuid Holland Centraal (WSP ZHC), waardoor wij beschikken over een breed netwerk. Bezoek de website van WSP ZHC of benader onze accountmanagers direct: 

     
Vinod Bandhoe 06-18533983 v.bandhoe@debinnenbaan.nl
Anouk Bierens 06-34031331 a.bierens@debinnenbaan.nl
Paul van der Burg 06-46847115 p.vanderburg@debinnenbaan.nl
Fransje Dofferhoff 06-14324813 f.dofferhoff@debinnenbaan.nl
Nancy de Gelder 06-18533974 n.degelder@debinnenbaan.nl
Stefan Stam 06-46998631 s.stam@debinnenbaan.nl
Anneke Egger 06-43210793 a.egger@debinnenbaan.nl
Natasja Roordink 06-25716565 n.roordink@debinnenbaan.nl