Werkgevers en werkzoekenden duurzaam verbinden

Werkgevers

Werkbedrijf De Binnenbaan is dé publieke dienstverlener voor ondernemers met arbeidsmarktvraagstukken uit de regio Zoetermeer. Wij adviseren u over sociaal ondernemen en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Ook ondersteunen wij bij de invulling van social return on investment (SROI). De accountmanagers van De Binnenbaan werken samen met partners in het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal. Wij zijn dus een netwerkorganisatie met veel kennis van de arbeidsmarkt en de regio. Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij de uitvoeringsorganisatie voor het SEBO keurmerk. SEBO keurmerkhouders, zijn maatschappelijk economisch betrokken ondernemers. Wist u dat wij al met meer dan 80 werkgevers intensief samenwerken? Ook u kunnen wij dus informeren en adviseren over onze mogelijkheden. Heeft u een vacature openstaan? Heeft u interesse in een groepsdetachering? Wilt u uw bedrijfsprocessen onder de loep laten nemen? Wilt u participeren in 1 van de bedrijfsscholen? Of Wilt u weten welke mogelijkheden uw werkplek biedt voor mensen vanuit de Banenafspraak? Wij zijn uw partner en helpen u graag!

SEBO

Werkbedrijf De Binnenbaan is een netwerkorganisatie en wij werken samen met ondernemers om iedereen een kans te bieden op werk. De gemeente Zoetermeer waardeert de samenwerking met ondernemers en daarom is het SEBO keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Werkbedrijf De Binnenbaan voert dit namens de gemeente Zoetermeer uit. Een SEBO-keurmerk biedt u als ondernemer verschillende voordelen:

 • Wij bieden u een podium en een groot netwerk van andere sociale ondernemers;
 • Ondernemers met een SEBO-keurmerk gunnen elkaar opdrachten;
 • U krijgt erkenning voor uw sociale activiteiten;
 • U komt op de inkooplijst van de gemeente Zoetermeer en van De Binnenbaan;
 • U heeft een streepje voor op bedrijven bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen;
 • U krijgt toegang tot evenementen en kennissessies speciaal georganiseerd voor- en door SEBO-leden.

Natuurlijk komt u niet zomaar in aanmerking voor het keurmerk. Hier moet u ook iets voor doen. Alle SEBO-leden onderscheiden zich door de volgende activiteiten:

 • Ze zetten zich in voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
 • Het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel;
 • Het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer;
 • Het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen;
 • Samenwerking zoeken met andere partijen bijvoorbeeld met de gemeente of het onderwijs.

Heeft u vragen over of interesse in het SEBO keurmerk? Neem dan contact op met Majka van Veen, via 06-25716564 of m.vanveen@debinnenbaan.nl of met Paul van der Burg, via 06-46847115 of p.vanderburg@debinnenbaan.nl. Wilt u het keurmerk aanvragen? Dat kan hier.

 

 

 

SEBO keurmerkhouders

Groepsdetachering op locatie

Wij kunnen (een deel van) uw productieproces uit handen nemen. Dit doen wij door met een groep medewerkers onder continue begeleiding van een voorman van De Binnenbaan werkzaamheden te verrichten. Dit gebeurt bij u op locatie. Kiest u voor deze vorm van sociaal ondernemen? Dan wordt u door ons volledig ontzorgd. De werkleider op locatie is verantwoordelijk voor alle operationele zaken en is tevens uw aanspreekpunt.

Uiteraard maken we heldere afspraken over de aard van het werk en het aantal medewerkers of uren dat nodig is om het werk te doen. Afhankelijk van de opdracht, maken we afspraken over het tarief per gewerkt uur of opdracht. Dat geldt ook voor de duur van de groepsdetachering en de grootte van de groep. Er is veel mogelijk: we hebben groepen aan het werk van 10 tot wel 40 medewerkers.

Heeft u werk voor een kleinere groep medewerkers? Ook dan kunnen wij u helpen. De medewerkers nemen dan deel aan uw productieproces en worden door u begeleid op de werkvloer. Uiteraard hebben deze medewerkers een werkregisseur die de medewerkers coacht en die u ook kunnen helpen met de begeleiding van uw medewerkers. Wilt u weten of uw bedrijf of bedrijfsproces gebaat is bij een groepsdetachering vanuit De Binnenbaan? Neem dan contact op met Fransje Dofferhoff via 06-14324813 of via f.dofferhoff@debinnenbaan.nl.

Individuele vacatures

Heeft u een openstaande vacature en wilt u tegelijkertijd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Denk dan aan De Binnenbaan, want wij kunnen u helpen. Wij begeleiden en ontwikkelen gemotiveerde werkzoekenden en kunnen u met hen in contact brengen. Maken wij de match? Uw accountmanager kan u informeren over subsidiemogelijkheden en andere regelingen. De werkregisseur van de kandidaat zal zowel u als de kandidaat begeleiden en coachen. Heeft u een vacature of wilt u de mogelijkheden voor toekomstige vacatures bespreken? Neem dan contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Bedrijfsscholen

Werkbedrijf De Binnenbaan ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio verschillende bedrijfsscholen. Ons doel is om opleidingen samen te stellen waarbij leerlingen worden opgeleid tot uitoefenaars van één van de beroepen binnen de kanssectoren. Inmiddels zijn er al verschillende opleidingen opgericht. Leerlingen worden in BBL-vorm opgeleid tot bijvoorbeeld assistent fietsenmaker en (assistent) groenvoorziening. Momenteel wordt er met partijen gesproken over de oprichting van een bedrijfsschool in de logistieke sector en een bedrijfsschool in de bouw- en technieksector. Wilt u meedenken of participeren in een bedrijfsschool en zo bijdragen aan geschoold personeel in uw sector met een opleiding op maat? Neem contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Social Return On Investment (SROI)

Door Social Return of Investment helpt u werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. De uitvoering- en advisering voor SROI-vraagstukken heeft de gemeente Zoetermeer bij De Binnenbaan belegd. Als de gemeente Zoetermeer u een opdracht gunt, dan kunt u terecht bij De Binnenbaan, want wij zijn gespecialiseerd in advies en begeleiding bij SROI. Wij denken graag met u mee over creatieve oplossingen en kunnen u, indien gewenst in contact brengen met werkzoekenden.

Wilt u dat wij met u meedenken over uw vraagstuk? Neem dan contact op met Majka van Veen, Projectleider SROI, via 06-25716564 of via majka.vanveen@zhcwerkt.nl

Hoe werkt SROI?

In de regio Haaglanden hebben 11 gemeenten afspraken met elkaar gemaakt over hoe er invulling gegeven kan worden aan SROI. Deze gemeenten, waaronder de gemeente Zoetermeer, werken allemaal met dezelfde  SROI bouwblokkenmethode . De Binnenbaan voert de SROI-taken van de gemeente Zoetermeer uit. Om invulling te geven aan SROI moet u een bepaald percentage van de inschrijfsom besteden aan werkzoekenden of leerlingen. Het standaard percentage is 5%, maar per opdracht  kan dit verschillen. In de  SROI bouwblokkenmethode  vindt u terug welke fictieve waarde een doelgroep heeft. De bouwblokkenmethode biedt u als opdrachtgever de vrijheid om invulling te geven aan een SROI verplichting. Uiteraard denken wij graag met u mee in creatieve oplossingen en brengen wij u in contact met werkzoekenden.

Banenafspraak

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met werkgevers dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra banen bij de overheid, de zogenaamde banenafspraak. Bij De Binnenbaan werken we samen met ondernemers aan deze doelstelling. Zo ontwikkelen, begeleiden en matchen kandidaten met een arbeidsbeperking naar werk. Wanneer iemand niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kan iemand worden ingeschreven in het doelgroepregister. Als iemand in het doelgroepregister staat komt deze in aanmerking voor een zogeheten garantiebaan. Wanneer een werkgever een kandidaat plaatst uit het doelgroepenregister, biedt hij een garantiebaan aan en neemt hij deel aan de banenafspraak. Wilt u weten of uw organisatie een werkplek kan bieden voor iemand uit het doelgroepregister? En spreekt deze vorm van sociaal ondernemen u aan? Neem dan contact op met een accountmanager van De Binnenbaan.

Interesse? Neem contact op!

Heeft u een vraag of wilt u eens sparren over wat er bij u mogelijk is? Neem dan contact op met een accountmanager van werkbedrijf De Binnenbaan. Onze accountmanagers werken regionaal samen in het WerkgeversServicepunt Zuid Holland Centraal (WSP ZHC), waardoor wij beschikken over een breed netwerk. Bezoek de website van WSP ZHC of benader onze accountmanagers direct: 

Anouchka Badloe 06-27740187 a.badloe@debinnenbaan.nl
Vinod Bandhoe 06-18533983 v.bandhoe@debinnenbaan.nl
Anouk Bierens 06-34031331 a.bierens@debinnenbaan.nl
Paul van der Burg 06-46847115 p.vanderburg@debinnenbaan.nl
Fransje Dofferhoff 06-14324813 f.dofferhoff@debinnenbaan.nl
Nancy de Gelder 06-18533974 n.degelder@debinnenbaan.nl
Ivy Israel 06-48355145 i.israel@debinnenbaan.nl
Elles van Osnabrugge 06-46998636 e.vanosnabrugge@debinnenbaan.nl
Glenda Rodrigues 06-34031319 g.rodrigues@debinnenbaan.nl
Natasja Roordink 06-25716565 n.roordink@debinnenbaan.nl
Stefan Stam 06-46998631 s.stam@debinnenbaan.nl